У конкурсі будуть використані такі головні правила:

1. Будь-який проект і підприємство, що задовольняють критеріям Кредитної лінії ЄБРР МСП-2, мають право брати участь у Конкурсі.

2. Заявка на одержання кредиту для фінансування проекту повинна бути подана на розгляд в один із банків-партнерів:

3. Проекти повинні одержати схвалення Кредитного Комітету відповідного банка-партнера.
4. Цей банк-партнер повинен передати ухвалені ним проекти до ГУП НБУ на розгляд журі Конкурсу не пізніше ніж 15 березня 2004 року.
5. Керівництво підприємства повинно презентувати свій проект перед міжнародним журі Конкурсу (кінець березня 2004 року).


Оцінка проектів складається з таких напрямків:

 

Аналіз проекту за документацією бізнес-плану до 50 балів
Кредитна оцінка підприємства банком-учасником та оцінка Головним кредитним радником ЄБРР за результатами ознайомлення з діяльністю підприємства (обов`язкового відвідування) до 20 балів
Усна презентація проекту до 30 балів
Всього до 100 балів
Критерії оцінки (за документами) бізнес-плану (до 50 балів)
Загальна оцінка проекту, у тому числі: 
стратегія проекту, тобто – нове підприємство, існуюче підприємство і новий продукт, розширення наявного виробництва, сумісність проекту з наявними виробничими операціями; до 4 балів
збільшення потужності виробництва протягом терміну проекту або співвідношення планованого обороту до існуючого обороту після першого року впровадження проекту; до 2 балів
наявність аналізу ризиків; до 2 балів
унікальність, інноваційність продукту, новизна для українського ринку. до 2 балів
Всього за загальну оцінку проекту: до 10 балів
Оцінка маркетингового дослідження, у тому числі:
використання в дослідженні ринку адекватного методу з наведенням результатів (обсяг ринку, потенційне зростання); до 2 балів
урахування при дослідженні конкуренції виробників-імпортерів, якості товарів і стратегії можливого імпортозаміщення; до 2 балів
визначеність наявності різноманітних, незалежних сегментів ринку, потреби кожного сегмента; до 2 балів
визначеність конкурентної стратегії (фокусована, конкуренція у витратах, диференціація) , вільного місця на ринку; до 2 балів
наявність і реалістичність політики ціноутворення; до 2 балів
наявність каналів збуту, укладених договорів про збут; до 2 балів
наявність і реалістичність бюджету, плану виходу на ринок; до 2 балів
Всього за оцінку маркетингового дослідження: до 14 балів
Оцінка виробничого процесу, представленого в бізнес-плані, у тому числі:
повний цикл виробництва – незалежність підприємства від зовнішніх чинників; до 2 балів
постачальники сировини та/або гарантованість стабільних поставок; до 2 балів
вибір нового обладнання, його сумісність з існуючим, тендер, технічні характеристики; до 1 бала
система калькуляції витрат і дохідності; до 2 балів
наявність необхідних ліцензій, дозволів або знання процедур отримання потрібних дозволів чи ліцензій. до 1 бала
Всього за оцінку виробничого процесу: до 8 балів
Оцінка фінансового потенціалу проекту, у тому числі:
здатність проекту до погашення кредиту – консервативний підхід до розрахунків, величина коефіцієнта обслуговування боргу, врахування сезонних коливань, резерви, збільшення оборотного капіталу; до 5 балів
планована прибутковість після оподаткування; до 2 балів
власний внесок – готівкою чи засобами виробництва; до 3 балів
виручка від експортного продажу; до 1 балів
розрахунок інвестиційних витрат – включення робочого капіталу, початкових витрат, ПДВ; до 3 балів
Всього за оцінку фінансового потенціалу проекту: до 14 балів
Оцінка управлінського персоналу, у тому числі:
досвід, вік, кваліфікація управлінського персоналу; до 2 балів
наявність кваліфікованого персоналу. до 2 балів
Всього за оцінку управлінського персоналу: до 4 балів
Критерії кредитної оцінки підприємства банком та Головним кредитним радником ЄБРР за результатами ознайомлення з діяльністю підприємства (обов`язкового відвідування) (до 20 балів)

Оцінка стану підприємства, у тому числі:

наявність і потреба в робочому капіталі за даними балансового звіту; до 1 бала
історія діяльності підприємства та кредитна історія; до 2 балів
інші джерела надходжень; до 2 балів
розвиток підприємства за останні 3 роки; до 1 бала
рух коштів на поточному рахунку; до 2 балів
співвідношення позиченого до власного капіталу перед і після початку впровадження проекту, інші наявні кредити; до 2 балів
здатність підприємства погашати кредит – співвідношення суми обслуговування боргу до поточного обороту підприємства; до 2 балів
Всього за оцінку стану підприємства: до 12 балів

Оцінка Головним кредитним радником ЄБРР за результатами ознайомлення з діяльністю підприємства, у тому числі:
компетентність керівництва підприємства; до 2 балів
візуальні враження від підприємства; до 2 балів
стадія підготовки до початку впровадження проекту; до 2 балів
інфраструктура, приміщення до 2 балів
Всього за оцінку діяльності підприємства Головним кредитним радником ЄБРР: до 8 балів
Критерії оцінки усної презентації проекту (до 30 балів):
Надійність керівництва підприємства; до 3 балів
Відданість справі, готовність погашати кредит; до 1 бала
Готовність нести прораховані ризики; до 1 бала
Стратегічні цілі керівництва підприємства; до 1 бала
Готовність до надання прозорої інформації; до 3 балів
Презентація матеріалів; до 4 балів
Відповіді на поставлені чотири запитання (до 3 балів за кожну відповідь) до 12 балів
Х-фактор до 5 балів
Всього за оцінку усної презентації проекту: до 30 балів

Оцінка Х-фактора полягає в потребі уточнення попередніх оцінок журі за результатами завершеного конкурсу, виходячи із загальної картини рівня всіх оцінених проектів.

Власне запитання Ви можете задати організаторам конкурсу на сторінці запитання/відповіді.