УКРАЇНА МСП2
Кредитна лінія Національному банку України (НБУ)
від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)
для малих та середніх приватних підприємств (МСП)

ВИМОГИ ДО МСП-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ, КРЕДИТІВ ТА ПРОЕКТІВ

МСП-Позичальник:
1) повинен бути зареєстрованою в Україні юридичною особою і відноситися до приватного сектора або контролюватися ним;
2) повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерційної точки зору;
3) повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;
4) не може бути підприємством, пов’язаним із Банком-учасником (БУ), який надає кредит;
5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ впродовж усього строку кредиту;
6) повинен бути згодним обмежувати розмір дивідендів у відповідності із зобов`язаннями щодо обслуговування боргу;
7) активи підприємства перед впровадженням проекту повинні становити не більше ніж $ 4,000,000 (на основі залишкової вартості, без урахування вартості землі та будівель);
8) співвідношення “Борг/Капітал” (з урахуванням потенційного кредиту) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70:30;
9) значення коефіцієнта обслуговування боргу повинно бути не меншим за1.5; (Коефіцієнт обслуговування боргу розраховується на річній основі за фінансовим планом як правило за формулою “(чистий прибуток+амортизація+відсотки) / (відсотки+основна сума кредиту, належні до сплати протягом року)”.

Проект:
1. Кожен проект затверджується на основі оцінки, проведеної БУ та Кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд детального бізнес-плану;
2. Проект повинен, в найгіршому випадку, мати позитивну чисту теперішню вартість при ставці дисконту, яка щонайменше урівнювала б майбутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи проценти та інші збори (як правило приймається рівною 15%);
3. Проект повинен бути розроблений із дотриманням відповідних нормативів щодо охорони здоров’я, навколишнього середовища та безпеки праці, зокрема, згідно з чинним екологічним законодавством України та Природоохоронними вимогами й Екологічними процедурами ЄБРР;
4. Проект не повинен бути пов’язаним з ігровим бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (із вмістом алкоголю >15%) напоїв, зброї та військового спорядження, а також товарами або діяльністю, занесеною до Природоохоронного списку ЄБРР;
5. Мінімальний розмір проекту – $ 180,000;
6. Максимальний розмір проекту – $ 4,000,000;
7. Бенефіціар або спонсор повинен внести щонайменше 30% від вартості проекту з власних ресурсів. Власний внесок може бути здійснений у вигляді основних фондів, сировини та інших активів, включаючи значну суму у грошовій формі;
8. Закупівля товарів та послуг повинна здійснюватися відповідно до правил ЄБРР з тим, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендеру, і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефективності вкладення коштів на конкурентних засадах.

Кредит:
1. Фінансування у доларах США надаватиметься для:
a) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов’язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу,
b) короткострокового фінансування витрат на сировину і запасні частини для подальшої переробки або використання у виробництві,
c) фінансування лізингу,
d) короткострокового фінансування експортних контрактів;
2. Кредити не надаватимуться для покриття існуючих зобов`язань приватних підприємств перед БУ або для інвестицій у цінні папери;
3. Щодо інвестиційних проектів, ретроактивне фінансування може становити до 35% суми кредиту для періоду не більше 3 місяців до схвалення кредиту;
4. Надані у заставу активи (за оцінкою БУ) повинні покрити щонайменше120% від початкового розміру кредиту; вони не можуть передаватися у заставу третім особам до повного повернення кредиту;
5. Бенефіціар повинен підтримувати страхування застави у повному обсязі на весь строк кредиту;
6. Мінімальний розмір кредиту – $ 125,000;
7. Максимальний розмір кредиту – найменша сума із нижчезазначених:
a) $ 2,500,000, при цьому загальна непогашена сума кредитів одному позичальнику, враховуючи непогашені суми мікро- та міні-суб-кредитів (або групі позичальників, пов`язаних між собою) не повинна перевищувати $ 5,000,000,
b) 20% капіталу БУ,
c) 70% загальної вартості проекту,
d) будь-яка інша менша сума, встановлена згідно з обґрунтованими вимогами НБУ;
8. Період повернення кредиту залежить від майбутніх грошових потоків за проектом і підлягає таким обмеженням:
a) кредити надаються на строк до 5 років, включаючи пільговий період щонайбільше у два роки,
b) кредити для фінансування оборотного капіталу мають строк, відповідний до циклу обороту коштів (як правило, до 12 місяців);
c) Проценти, що підлягають сплаті за кредитом складають не більше LIBOR + 8% (ставка LIBOR є змінною, за останні роки вона коливалась на рівні 1-5%, станом на 11.09.03 LIBOR = 1,18%). Переглянути динаміку зміни LIBOR можна на Інтернет сайті http://www.bba.org.uk/public/libor/41614/5036
d) Плата за кредит також включає в себе:
– одноразову комісію за надання кредиту, яка складає 2% від затвердженої суми кредиту ( може бути включена до суми кредиту, і таким чином реально сплачуватись протягом всього строку погашення кредиту )
– плату за зобов’язання у розмірі 0,5% річних від суми будь-якої затвердженої, але не вибраної частини Суб-кредиту МСП.
Станом на жовтень 2003 року кредитну лінію обслуговували такі комерційні банки:
– АБ “Ажіо”, Ірина Опанасенко, (044) 244-38-63
– АТ “ВАБанк”, Олександр Захаренко, (044) 490-06-30
– ВАТ КБ “Надра”, Дмитро Мишовець, (044) 238-84-72
– АКБ “Укрсоцбанк”, Галина Ховалко (044) 230-32-20
– АКБ “Форум”, Дмитро Сагаловський, (044) 205-35-93
Центральний кредитний радник ЄБРР: (044) 253-98-73.
Контактний телефон Групи управління проектами при НБУ: (044) 230-18-16.
www.bizproject.com.ua www.bank.gov.ua/pmu