Питання, що стосуються отримання кредиту з коштів Кредитної лінії ЄБРР МСП-2.

Наступні запитання>>

1. Чи реально отримати кредит?

Таке питання часто задають підприємці. Склалась така суспільна думка, що кредити ЄБРР надаються виключним компаніям.

Насправді, протягом останнього року (з літа 2002 року до літа 2003 року) з коштів Кредитної лінії МСП-2 було надано 24 кредити на загальну суму близько $18,800,000.
Більшість з цих кредитів були надані на строк 4,5 – 5 років.
Кредити отримали найрізноманітніші за розміром підприємства з різних областей України, що займаються виробництвом соків, деревообробкою, громадським харчуванням, будівництвом, виробництвом побутової хімії, автосервісом, роздрібною та оптовою торгівлею…

Зараз впроваджується вже Друга кредитна лінія ЄБРР, а в рамках першої лінії МСП-1 було видано 156 кредитів на суму $135,283,277. У першій Кредитній лінії приймали участь підприємства всіх (за виключенням однієї) областей України.
Таким чином Ви бачите, що програма працює давно, а кредити користуються попитом.

Для отримання кредиту підприємство повинно підготувати бізнес-план та відповідати критеріям ЄБРР. Встановлені критерії справді є досить суворими. Однак вони є повністю відкритими, кожне підприємство саме може оцінити, чи відповідає воно ним, і звертатись за кредитом до одного з банків-партнерів.

2. Які переваги кредитування за Кредитною лінією ЄБРР у порівнянні зі стандартними позиками ?

Ви можете самостійно оцінити привабливість умов кредитування в рамках Другої Кредитної лінії ЄБРР:
Строк погашення кредиту: до 5 років
Відсоткова ставка: LIBOR + 8% (близько 10% річних станом на вересень 2003 року)
Пільговий період: до 2 років

Альтернативні пропозиції на кредитному ринку:
строк кредиту до 3 років
відсоткова ставка 12-15% у валюті та
18-22% у гривнях.


3. Що таке LIBOR?

LIBOR – London Interbank Offered Rate – змінна Лондонська міжбанківська ставка по депозитах у доларах США. Ця ставка використовується як базова для визначення відсоткової ставки для кінцевого позичальника. Для розрахунку обирається 6-місячний LIBOR. Станом на 11.09.2003 LIBOR = 1, 18%. Динаміку та конкретне значення LIBOR можна переглянути на сторінці Асоціації Британських Банків http://www.bba.org.uk/public/libor/ . (Серед всіх показників, наведених у файлі Excel, який Ви знайдете на сторінці, треба вибирати ставку у доларах США – розділ USD, рядок, що відповідає 6-місячному строку – 6m, на потрібну дату)

4. Чому банки вимагають такий великий розмір застави? 

Критеріями ЄБРР передбачено, що для отримання кредиту підприємство повинно надати заставу у розмірі не менше 120% від суми позики. Однак, банк-партнер має право вимагати від позичальників більший розмір застави, відповідно до внутрішніх процедур кредитування.

В якості застави підприємство може надати як наявне майно, так і майнові права за контрактами на поставку обладнання, що фінансується за кошти кредиту.

Протягом останнього року банки приділяють все більшу увагу прибутковості компанії та рівню менеджменту, ніж розміру застави. Нерідко за кредитами по лінії ЄБРР банки задоволені заставою у розмірі 120-125% від суми кредиту (середнє значення складає 140-160%)

5. Чи надаються кредити на поповнення оборотних коштів?

Одним з дозволених напрямків використання кредитних коштів є закупівля сировини та комплектуючих для подальшої переробки або використання у виробництві. Такі кредити надаються строком на 1 рік, окрім випадків, де виробничий цикл триває більше часу (наприклад, у будівництві).

З іншої сторони, простий перепродаж товарів, робіт або послуг не фінансуватиметься з коштів кредитної лінії. (дивись фінансування торгових підприємств)

6. Які є додаткові комісії, пов’язані з отриманням кредиту?

Окрім сплати відсотків за користування кредитом, підприємство-позичальник сплачує також декілька видів комісій. Одноразова комісія у розмірі 2% від суми кредиту утримується з першої вибірки коштів. Цей вид комісії у порівнянні з іншими має порівняно великий розмір, однак фактично, наявність цієї комісії можна розглядати як збільшення ефективної відсоткової ставки всього на 0,4-0,6% річних. Інші комісії є незначними і майже не збільшують ефективної ставки за користування кредитом.

7. Скільки часу займає розгляд заявки на отримання кредиту?

Час розгляду заявки з моменту надання банку необхідного переліку документів до моменту фактичного отримання коштів складає один-півтора місяці. Крім цього треба враховувати, що для отримання довгострокового кредиту в рамках лінії ЄБРР, позичальник повинен не лише надати звичайний перелік документів, але і підготувати бізнес-план свого розвитку на строк кредиту. Саме необхідність підготовки бізнес-плану, аналіз його банком-партнером та значний ланцюжок видачі коштів від ЄБРР до підприємства обумовлює великий термін розгляду кредитної заявки.
Крім того строк розгляду кредитної заявки може ще збільшитись, якщо підприємство має погано оформлені документи на право власності на предмет застави або довго розробляє бізнес-план.
Отже, ми радимо всім підприємцям, що зацікавились конкурсом, звернутись до банків-партнерів якомога скоріше, принаймні не пізніше 01.02.2004р., для того, щоб напевно встигнути прийняти участь у конкурсі.

8. Які документи необхідні для отримання кредиту?

Немає визначеного переліку необхідних документів, тому що в кожному випадку це залежить безпосередньо від типу проекту, а також від внутрішніх процедур банків-партнерів. Як правило мінімальний пакет документів включає:

9. Чи справді потрібен бізнес-план і хто може написати його?

Складання бізнес-плану є обов’язковою вимогою ЄБРР для отримання кредиту. Це обумовлено тим, що довгострокове кредитування є більш ризикованим у порівнянні із звичайними торговими або іншими короткостроковими кредитами. Тому, банк повинен всебічно проаналізувати не лише теперішній стан позичальника, але і перспективи його розвитку і погашення кредиту.
Розробити бізнес-план може підприємство самостійно або із залученням консультаційних фірм за власним вибором.
Слід також додати, що складання бізнес-плану є не лише обов’язковою умовою отримання кредиту, але й інструментом для аналізу власного бізнес-проекту та й цілого бізнесу взагалі. Самостійна розробка бізнес-плану не лише розвиває менеджерів підприємства, але і допомагає заздалегідь передбачити певні проблеми і продумати заходи для їх вирішення.


10. Чи можливий варіант видачі кредиту у формі кредитної лінії?

Кредит може бути виданий однією сумою або декількома траншами. Це визначає саме підприємство-позичальник, в залежності від умов оплати по контрактах, що фінансуватимуться за кредитні кошти.

Також слід зазначити, що в рамках лінії ЄБРР реалізовано принцип цільового фінансування, за якого банк-партнер перераховує кредитні кошти безпосередньо постачальникам обладнання, сировини, виконавцям робіт, затверджених у складі бізнес-проекту.

Нажаль, можливість повертати тимчасово вільні кошти із можливістю їх повторного отримання не передбачена умовами лінії МСП-2

11. Чи є проблемні кредити?

Оскільки кредитування – ризикована діяльність, то і в рамках Першої кредитної лінії ЄБРР також є проблемні кредити. Більшість проблемних кредитів пов’язані із кризою 1998-1999 років, зокрема із значною девальвацією.

Серед кредитів, наданих в рамках Другої кредитної лінії ЄБРР МСП-2, зараз всього 3 мають прострочки. Дуже мала кількість прострочок пов’язана із більшим досвідом банків-партнерів, стабільністю національної грошової одиниці, а також загальним економічним підйомом в Україні.

Окремо відзначимо банкрутство двох колишніх банків-учасників Першої кредитної лінії ЄБРР – “Градобанку” та “України”.

Таким чином, ризики справді реальні і вимагають ретельного аналізу.

12. Чи може отримати кредит торгівельне підприємство?

В рамках Кредитної лінії ЄБРР не надаються кредити для фінансування простого перепродажу товарів, робіт або послуг, однак торгове підприємство може отримати кредит на придбання або будівництво основних фондів.

В рамках кредитної лінії вже були профінансовані проекти з розвитку мережі АЗС, будівництва магазинів та супермаркетів, розширення автопарку компаній оптової торгівлі, будівлі автосалонів та ін.

13. Чи може отримати кредит лізингова компанія?

Фінансування лізингової діяльності є одним із дозволених напрямків використання кредитних коштів.
За допомогою довгострокових дешевих кредитних ресурсів лізингова компанія може придбати обладнання або приміщення для подальшої передачі цих активів в оперативний або фінансовий лізинг.
Наприклад, це може бути реконструкція приміщення для здачі його в оперативну оренду, або придбання банкоматів для передачі їх у фінансовий та/або оперативний лізинг.

Наступнні запитання>>

Задати питання