НБУ
01008, м.Київ
вул.Інститутська, 12, кімн.9

Група управління проектами
міжнародних кредитних ліній при НБУ
Відділ аналізу підготовки та впровадження проектів

Олександр Воронович
тел./факс (044) 253-99-64
olv@bank.gov.ua

Костянтин Джелмач
тел. (044) 230-18-16
Dzhelmach@bank.gov.ua

Група управління проектами міжнародних кредитних ліній (ГУП) є установою при Національному банку України, яка була створена в 1994 році для впровадження та моніторингу Кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку малих та середніх приватних підприємств в Україні (Кредитна лінія МСП-1), в рамках якої кредити МСП надавались через уповноважені банки. Протягом 1994-98 рр. в Україні було започатковано ще декілька міжнародних проектів, моніторинг впровадження яких здійснює ГУП:

– Кредитна лінія МСП-2
Друга кредитна лінія ЄБРР на підтримку малих та середніх підприємств в Україні, яка включає також компонент мікрокредитування.

– Німецько-український фонд
Заснований Національним банком України, Міністерством фінансів України та німецькою Установою для відбудови з метою надання фінансової підтримки приватним підприємцям, мікро- та малим підприємствам.

– Кредитна лінія на підтримку мікро-, малих та середніх приватних підприємств та Кредитна лінія на підтримку органів місцевої виконавчої влади.
Відкриті Міністерством фінансів України на виконання Проекту Світового банку з реструктуризацію вугільної галузі.
Основні функції ГУП:
– Контроль та підтвердження відповідності проектів критеріям прийнятності, викладеним в кредитних угодах.
– Управління, облік та контроль за видачею та поверненням усіх кредитів та сплат (відсотків, комісій, штрафів).
– Контроль за використанням коштів кредитів відповідно до затверджених в проектах статей витрат.
– Аналіз звітності бенефіціарів та банків щодо впровадження кредитних ліній та поточної відповідності затвердженим критеріям.
– Надання звітності НБУ, ЄБРР, Світовому банку, Міністерству фінансів України
Міжнародні проекти ГУП впроваджує, виходячи із загальнодержавних інтересів розвитку українського ринкового середовища, становлення та підтримки вітчизняного товаровиробника, у відповідності з вимогами міжнародних фінансових організацій та установ і згідно з міжнародною банківською практикою кредитування. Відповідність, правильність та ефективність операцій, які здійснюються ГУП за міжнародними та агентським угодами, також підтверджуються результатами щорічних перевірок, які проводяться визнаними міжнародними аудиторами.
Більш детальну інформацію можна отримати на Web-сторінці ГУП НБУ www.bank.gov.ua/pmu