На 31 грудня 2002р. Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписано в Україні 59 проектів (не включаючи завершені та реструктуризовані проекти) на загальну суму близько 1,4 мільярда Євро. Зроблено інвестиції в цілий ряд галузей, включаючи харчову промисловість, фінанси, нафтогазову промисловість, транспорт, телекомунікації, муніципальну інфраструктуру та послуги в сільському господарстві.

ЄБРР є розпорядником Чорнобильського фонду “Укриття”, заснованого в грудні 1997р. для допомоги Україні в перетворенні існуючого саркофагу в безпечну та екологічно сталу систему. В рамках Фонду, що адмініструється ЄБРР від імені країн Великої Сімки та інших країн-вкладників, проводиться реалізація Програми організації заходів (ПОЗ). Програма ПОЗ управляється цільовою проектною групою в ЄБРР. Роль Банку і відповідні встановлені процедури дуже подібні до тих, які він виконував протягом останніх п’яти років як розпорядник Рахунку ядерної безпеки (РЯБ).
Основні завдання ЄБРР та проекти на стадії розвитку
ЄБРР надає першочергового значення зростанню свого портфелю приватного сектору шляхом збільшення фінансових ресурсів, що виділяються на приватні малі та середні підприємства (МСП), пряме фінансування приватних підприємств, підтримку розвитку приватних банків та приватне фінансування розвитку інфраструктури, зокрема, в таких галузях як енергетика та зв’язок.
Особливу увагу зосереджено на енергетичній галузі, включаючи допомогу в приватизації галузі та підвищення енергоефективності країни через проекти в галузі енергозбереження та енергоефективності, ядерної безпеки та нових технологій вироблення електроенергії. Особливі зусилля докладаються також до розвитку широкого потенціалу сільського господарства.

Крім того, ЄБРР активно займається модернізацією основної інфраструктури, включаючи транспорт та комунальні послуги. Основні завдання діяльності ЄБРР викладені нижче:
? Підтримка розвитку приватного сектору за допомогою кредитних ліній та інвестиційних фондів для МСП, а також прямого фінансування спільних підприємств та місцевих приватних компаній. Можливості прямого фінансування спільних підприємств обмежуються невеликою кількістю іноземних інвесторів, але ЄБРР продовжує задовольняти потреби в проектному фінансуванні, що виникають в процесі приватизації та іноземних інвестицій.

Підтримка приватизації шляхом надання фінансових та технічних послуг найбільш перспективним новоприватизованим компаніям. Банк бере активну участь у підготовці до приватизації великих компаній в галузі електроенергетики. Ця робота включає надання технічної допомоги для надання консультацій з питань регулювання та інвестиційно-банківської діяльності і можливість надання передприватизаційного фінансування.

Підтримка зміцнення фінансового сектору з особливим наголосом на фінансування мікро-, малих та середніх підприємств. В секторі банківської справи це означає ретельний контроль за кредитними лініями для МСП, щоб забезпечити ефективність та координувати втілення програм інституційної розбудови в залучених банках; можливе відкриття кредитних ліній для провідних приватних банків та входження в їхній акціонерний капітал; залучення додаткових українських банків до Програми сприяння торгівлі; можлива також підтримка найперспективніших приватних банків.
Для задоволення зростаючої потреби в додатковому фінансуванні участі в капіталі, ЄБРР взяв участь в збільшенні капіталу Фонду “Україна” і капіталізував післяприватизаційний фонд “Євровенчерз Україна”. ЄБРР також продовжуватиме працювати в небанківському фінансовому секторі для надання допомоги в розвитку іпотечного фінансування та лізингу.

Сприяння приватним інвестиціям в харчопереробну промисловість та розвиток сільського господарства. ЄБРР інвестуватиме в орієнтовані на ринок приватні проекти для підтримання ініціатив приватного сектору, які сприяють розвитку агропромислового виробництва. Банк планує працювати в галузях, де такі ініціативи вже розпочато, спільно з приватними підприємцями і підтримувати розроблення програм постачання, збуту та переробки. Банк буде діяти активно, працювати з сильними міжнародними та національними інвесторами. Банк планує запровадити практику фінансування оборотних коштів фермерських господарств та зернотрейдерів у відповідності до сезонних потреб шляхом надання кредитів, забезпечених складськими свідоцтвами. ЄБРР розглядатиме також шляхи розширення своєї діяльності відповідно до реалізації останніх реформ у сфері власності на землю, за умови дотримання раціональних принципів банківської справи.

Раціоналізація енергетичної галузі. ЄБРР зосереджує свою увагу на реконструкції виробничих потужностей теплоенергетики, а також на підвищенні ефективності та екологічної безпеки на теплоелектростанціях. Крім того, Банк збирається розробляти схеми приватного фінансування для вироблення електроенергії, підвищувати ефективність транспортування газу, підтримувати реформи енергоринку та здійснювати інвестиції в підвищення енергоефективності шляхом підвищення ефективності мережі централізованого теплопостачання та створення енергосервісних компаній.
Модернізація і реформа основних галузей інфраструктури. У сфері муніципальної та природоохоронної інфраструктури Банк зосереджує свою увагу на плані першочергових капіталовкладень для фінансування найважливіших інвестицій в сектор водопостачання та очистки стічних вод у великих промислових містах. Додаткові ініціативи включають передінвестиційні дослідження для аналогічних програм та допомогу муніципалітетам в комерціалізації та розширенні участі приватного сектору в сфері надання комунальних послуг. ЄБРР працює над здійсненням адміністративної і тарифної реформи для підвищення якості послуг, які надаються населенню.

Банк планує брати активну участь у здійсненні проектів, пов’язаних з будівництвом автошляхів, залізничним та авіаційним транспортом, де його участь може мати вплив на формування тарифів, методи закупок, консолідацію галузі та сприяти приватизації у транспортній галузі. У транспортній галузі ЄБРР фінансує аеронавігаційні засоби, авіатранспортне обслуговування, проекти, по’вязані з будівництвом автошляхів та залізничним транспортом.

Деякі проекти, угоди по яких підписані на 31 грудня 2002 р.

Приватний сектор

Кредитна лінія-ІІ для мікро-, малих та середніх підприємств (МСП)

У серпні 2000р. ЄБРР відкрив кредитну лінію на суму 88 мільйонів дол. США для фінансування мікро-, малих та середніх підприємств в Україні. Проект націлений на продовження роботи, розпочатої в рамках першої кредитної лінії для сприяння перспективним приватним банкам України в їхніх зусиллях стати ефективними фінансовими посередниками.

Кредитна лінія МСП-І

У грудні 1994р. ЄБРР підписав угоду про відкриття кредитної лінії на суму 121.2 мільйона дол. США, призначену для допомоги приватним МСП в Україні. Фінансування надається Національному Банку України (НБУ) чотирма траншами для подальшого кредитування українським компаніям через уповноважені банки-учасники. При НБУ створено автономну Групу з управління проектом (ГУП), яка контролює надання та використання кредитів. Фінансова допомога надається тим МСП, що потребують деномінованої твердої валюти на інвестиції, експортно-імпортні операції та лізинг.
Банки-учасники отримують технічну допомогу для впровадження інституційних програм розвитку та вдосконалення навичок кредитної оцінки. Банки, що беруть участь в кредитній лінії МСП, є найкращими приватними фінансовими посередниками в Україні з точки зору їх відповідності існуючим нормам регулювання НБУ, фінансового стану та якості управління. Лінія почала працювати в квітні 1995р. На кінець вересня 1999р. виплачено понад 120 мільйонів дол. США для 150 проектів МСП в різних галузях економіки країни.

Оболонь

Перший приватизований пивзавод в Україні – “”Оболонь” – підписав кредит з ЄБРР на 40 мільйонів дол. США в грудні 1997р. Кошти використовуються на модернізацію експлуатації, збільшення виробничих потужностей та встановлення фінансово-бухгалтерської системи забезпечення звітності згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Кредити Першому Українському Міжнародному банку
У серпні 1995р. ЄБРР надав кредит на суму 13 мільйонів дол. США Першому Українському Міжнародному банку (ПУМБ), провідному приватному комерційному банку. Фінансування дозволило ПУМБу збільшити кількість та обсяг середньострокових кредитів приватним підприємствам України на проекти, які задовольняють специфічним кредитним критеріям. Клієнтами є здебільшого приватні компанії, хоча державні підприємства в процесі приватизації також мають право на кредит. У листопаді 2000р. ЄБРР надав Першому Українському Міжнародному банку (ПУМБ) кредит на суму 10 мільйонів дол. США, призначений для збільшення надання середньо- та довгострокового фінансування українському корпоративному сектору. Це перший кредит, наданий в рамках Програми підтримки підприємств України, яка реалізовується ЄБРР.

Фонд “Україна”

Фонд “Україна” є інвестиційним венчурним фондом, започаткованим в 1992р. з підписним капіталом 11.8 мільйона дол. США і часткою ЄБРР в ньому 3.5 мільйона дол. США. Фонд інвестує в акціонерний капітал українських МСП, включаючи приватизовані підприємства, за умови високої кваліфікації їх керівництва та винятково прибуткових перспектив. Більша частина його капіталу використовується для інвестицій у виробництво товарів народного споживання та послуг на внутрішньому ринку України. З низкою потенційних інвестицій Фонд “Україна” звернувся в 1995р. до ЄБРР за фінансовою підтримкою в збільшенні власних фондів на 10.7 мільйона дол. США, угоду про що підписано в грудні 1995р.

Мультибанковий кредит на фінансування власного капіталу (МБКФВК)

Цей кредит не має одного клієнта. В програмі можуть брати участь банки-клієнти, що знаходяться в Україні і є належним чином кваліфікованими фінансовими організаціями приватного сектору. Вони мають довести необхідність збільшення капіталу, а також задовільний рівень своєї кредитоспроможності та кваліфікацію керівництва. Першим банком, акредитованим для участі в цій програмі, є Кредит Банк Україна, що знаходиться у Львові.

Основні умови та положення реалізації програми передбачають вливання капіталу в банки-клієнти, сума якого звичайно не перевищує 20% від розширеної бази акціонерного капіталу таких банків. В деяких випадках інвестиції в акціонерний капітал можуть супроводжуватися конвертованим боргом. За можливості, ЄБРР буде запрошувати до участі стратегічного інвестора, з тим щоб комбінований пакет акцій не перевищував 50% від акціонерного капіталу банків-об’єктів інвестування. Загальна вартість програми становить 20 мільйонів дол. США.

Субординований кредит Райффайзенбанку Україна
Кредит є субординованим іншим кредиторам РБУ і матиме термін сім років. Відповідно до Базельскої Угоди, частина кредиту (близько 5 мільйонів дол. США) буде кваліфікована як капітал РБУ Рівня 2. Решта коштів кредиту буде вибиратися за кредитними заявками на фінансування підпроектів, відібраних за стандартними критеріями ЄБРР. Загальна вартість проекту становить 9,9 мільйона Євро.

Укррічфлот-ІІ

У жовтні 2000р. ЄБРР надав кредит на суму 16.8 мільйона дол. США Укррічфлоту, компанії з обмеженою відповідальністю, зареєстрованій в Україні. Частина коштів буде використана на придбання двох кораблів місткістю 3.800 dwt загального вантажу, побудованих на верфі Навол в Румунії, з доставкою у вересні 2001р. та червні 2002р. Проект призначений для підвищення ефективності Укррічфлоту, скорочення середнього віку його флоту та розширення його можливостей на міжнародному ринку морських перевезень.

Український Мікрофінансовий банк (УМБ)

УМБ це організація, призначена для надання фінансових послуг мікро- та малим підприємствам. Це закрита акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю, що зареєстрована і працює в Україні. Участь ЄБРР в цьому проекті полягає в інвестиції в акціонерний капітал на суму 2,0 мільйона Євро і кредитній лінії на суму 4,7 мільйона Євро. Загальна вартість проекту становить 32 мільйони Євро. Забезпечуючи надійний доступ до фінансових послуг для мікро- та малих підприємств України, проект надасть безпосередню підтримку розвиткові приватного сектору. Інші акціонери включають Міжнародну фінансову корпорацію (IFC), Фонд підтримки підприємств у нових незалежних державах, Німецько-український фонд та Фундацію Dutch Doen.

Сереалія БКЗ

Проект є інвестицією на суму 3 мільйони дол. США в акціонерний капітал одного з найбільших українських виробників сухих сніданків – Бориспільського круп’яного заводу (БКЗ) – для фінансування поточних потреб в обіговому капіталі та росту компанії. Додаткове збільшення капіталу дозволить БКЗ розширити свої операції, отримати доступ до вкрай потрібного обігового капіталу та збільшити обсяги збуту та продажу в Україні і за її межами в країнах операцій Банку.

Міжнародні авіалінії України

Придбання 9,93% пакету акцій в Міжнародних авіалініях України (МАУ) на загальну суму 5,4 мільйона дол. США (6,5 мільйона Євро). Інвестиція допоможе Авіалініям України задовольнити попит на ринку та запропонувати надійну альтернативу західноєвропейським авіалініям.

Славутич

Довгостроковий кредит на суму еквівалентну 17,4 мільйона дол. США ВАТ “Славутич” (більша частина акцій належить Baltic Beverages Holding AB). Кредит буде використано на фінансування капітальних витрат протягом 2001-2002рр. та зміну структури капіталу компанії. Проект призначений для надання допомоги ВАТ “Славутич” у поліпшенні виробничо-комерційної діяльності за рахунок залучення необхідних інвестицій, поліпшення маркетингової діяльності, використання можливостей кооперації з тим, щоб закріпити свою позицію, як одного з провідних виробників пива в Україні.

Франчайзингова мережа сервісу фірми Бош

Проект передбачає надання рамкових коштів у сумі 12.3 мільйона дол. США для фінансування розширення мережі авто майстерень в Україні, які входять в мережу сервісу фірми Бош на основі франчайзингових угод. Позичальниками коштів виступають окремі приватні автомайстерні, які уклали франчайзингові угоди з фірмою Бош та зареєстровані як українські юридичні особи.

ІСТІЛ (Україна)

Довгостроковий поновлюваний кредит на суму 25 мільйонів дол. США для підтримки ІСТІЛ (Україна) – акціонерного товариства, що знаходиться у Донецьку, на південному сході України, та зростаючого виробництва литих трубних та пруткових заготовок підвищеної якості. Кошти кредиту будуть використані для придбання сировини, енергоносіїв, покриття транспортних видатків та придбання інших товарів та послуг, що не відносяться до товарів виробничого призначення, необхідних для виробництва трубних та пруткових заготовок підвищеної якості на експорт та для власного споживання, а також для реструктуризації існуючої заборгованості за кредитами, отриманими від українських банків.

Балкан Газтранзит ІІ

Довгостроковий кредит на суму до 97 мільйонів дол. США (112 мільйонів Євро) для фінансування витрат на будівництво 70 км паралельних трубопроводів у південно-західній частині України. Проект призначений для виправлення двох недоліків в українській газотранспортній системі та збільшення обсягів газопостачання, особливо у зимовий період, до Туреччини, Болгарії, Румунії, Македонії та Греції. Це другий етап проекту, що здійснюється разом із СП Газтранзит по виконанню робіт, які стосуються модернізації газопроводу по якому російський газ постачається у Туреччину та Південну Європу.

Сереол Україна

Фінансування оборотного капіталу на суму до 41,5 мільйона дол. США (47,6 мільйона Євро) Дніпропетровському олійно-екстракційному заводу (ДОЕЗ) надавалось для придбання сировини необхідної для виробництва очищеної харчової соняшникової олії. Це фінансування модифікує попередні проекти, підписані ЄБРР у травні 1999 та липні 2000 рр. Метою проектів є надання підтримки стратегічному інвестору, який займався розробкою нових продуктів, вдосконаленням технічних процесів виробництва, застосовував свій досвід роботи на ринку та знання ефективних методів закупівлі насіння.

Гостомельський завод склотари

Довгостроковий кредит на суму 12 мільйонів дол. США (13,7 Євро) ВАТ Гостомельський завод склотари (ГЗС), провідному виробнику скляної тари. Підприємство планує здійснення масштабного проекту розвитку, що здійснюватиметься поетапно, з метою підвищення рівня рентабельності шляхом збільшення виробничих потужностей, підвищення рівня якості продукції та культури виробництва. Здійснення проекту сприятиме підвищенню рівня конкуренції на ринку тари. Крім того, реалізація проекту допоможе подолати потенційну загрозу конкуренції з боку іноземних компаній, оскільки український виробник склотари зможе задовольняти велику частину попиту з боку виробників харчових продуктів та напоїв, що, як очікується, буде зростати Гостомельський завод склотари і надалі підвищуватиме ефективність підприємницької та операційної діяльності, зокрема, шляхом отримання сертифікації ISO 9000.

Молтюроп Україна

Кредит на суму 8,5 мільйона та поновлюваний кредит на фінансування оборотного капіталу на суму 20 мільйонів, з них 13,7 мільйона Євро синдиковано, надається компанії Молтюроп Україна для розширення та реконструкції існуючої солодовні та будівництва другої нової солодовні. У проекті передбачена подвійна мета – реконструкція і розширення солодовні у Чернігові та будівництво і введення в експлуатацію солодовні у Харкові.

Топфер Україна

Поновлювана кредитна лінія на суму 90 мільйонів Євро (з них близько 40 мільйонів Євро синдиковано комерційним банкам) для компанії Альфред К. Топфер (Україна) Лтд. – дочірньої компанії Альфред К. Топфер (Роттердам) Б.В., члена Топфер Груп, що знаходиться у її повній власності. Компанія займається торгівлею сільськогосподарською продукцією в Україні з 1993 року. Поновлюваний кредит використовуватиметься позичальником для отримання (тобто для придбання безпосередньо у виробників), перевезення, зберігання і надалі експорту сільськогосподарської продукції або її переробки на давальницьких засадах в Україні. Готова продукція буде реалізовуватись у країні або експортуватись.

Квазар-Мікро

Кредит на суму 8 мільйонів дол. США корпорації Квазар-Мікро, найбільшому в Україні виробникові персональних комп’ютерів. Отримання кредиту дасть компанії можливість ввести в експлуатацію нове виробництво по збиранню персональних комп’ютерів, виробнича потужність якого складатиме 200000 одиниць на рік.

Кредитна лінія для банку “Аваль”

Кредит на суму 10 мільйонів дол. США банку “Аваль” для фінансування місцевих компаній, які працюють в сфері агробізнесу. Кредит є складовою пілотного проекту, що здійснюється з метою прискорення розвитку системи складських свідоцтв, яка дасть можливість використовувати як заставу сільськогосподарську продукцію, яка зберігається на складах.

Державний сектор

Українська енергосервісна компанія

Кредит під державну гарантію на суму 30 мільйонів дол. США, наданий ЄБРР в травні 1998р., було використано на заснування першої української енергосервісної компанії. Укреско буде визначати і втілювати енергозберігаючі інвестиції в малі та середні підприємства та організації державного сектору.

Реконструкція Старобешівської теплоелектростанції
У грудні 1996р. підписано кредитну угоду з Донбасенерго, однією з чотирьох державних енергогенеруючих компаній України, про надання кредиту на суму 113 мільйонів дол. США для фінансування заміни старого вугільного котла більш ефективним та екологічно чистим. Проект значно підвищить енергоефективність, оскільки новий котел буде використовувати відходи, а не дороге місцеве вугілля та імпортований газ і мазут.

Реконструкція аеропорту Бориспіль

Бориспіль – найбільший міжнародний аеропорт в Україні, розташований приблизно за 40 км від Києва. У грудні 1993р. ЄБРР надав кредит на суму 5.1 мільйона дол. США на фінансування реконструкції аеропорту. Загальна вартість проекту становить 14.8 мільйона дол. США, що включає позики Уряду України та Першого Українського Міжнародного Банку. За рахунок коштів кредиту реконструйовано пасажирський термінал, що допомогло аеропорту підвищити пропускну спроможність і збільшити число міжнародних рейсів. У результаті ремонтних робіт з’явилося також більше місця для комерційної діяльності, такої як крамниці безмитної торгівлі та ресторани, що забезпечить отримання аеропортом додаткового прибутку. Роботи завершено в травні 1994р.

Телекомунікації ІТУР

ІТУР (Італія – Туреччина – Україна – Росія) є транскордонним проектом, який фінансується 26 міжнародними телекомунікаційними компаніями та банками. Участь в цьому проекті української державної компанії міжміського та міжнародного зв’язку УКРТЕК стала можливою завдяки кредиту ЄБРР на суму 52.8 мільйона дол. США, наданого в червні 1994р. Проект забезпечить Україну сучасним телекомунікаційним зв’язком з країнами Європи, басейну Чорного моря та іншими країнами світу. Консорціум ІТУР споруджує систему підводного кабельного зв’язку. Він також будує та експлуатує систему наземного зв’язку – оптоволоконного кабелю між станціями зв’язку в Одесі та Києві, і обладнує станцію в Палермо, Італія, додатковими лініями зв’язку із світовою мережею. ЄБРР також забезпечує проекту фінансування з фондів технічного співробітництва.
Програма розвитку та інвестицій в запорізький “Водоканал”
В травні 1999р. ЄБРР надав запорізькому “Водоканалу”, комунальному підприємству з водопостачання та водовідведення, кредит на суму 28 мільйонів дол. США, призначений для зниження забруднення річки Дніпро. Проект фінансуватиме найважливіші інвестиції в систему водопостачання та водовідведення міста Запоріжжя і сприятиме фінансово-господарчій діяльності “Водоканалу”. Кредит підвищить ефективність та якість послуг з водопостачання і водовідведення, забезпечуючи населення південної України чистішою та придатнішою для вживання водою.

Комерціалізація залізничного транспорту і управління колійним господарством

Кредит ЄБРР допоможе “Укрзалізниці” покращити управління колійним господарством. У результаті “Укрзалізниця” зможе пропонувати більш оперативні і надійні послуги з вантажних перевезень залізничним транспортом за нижчими тарифами; значно скорочені будуть витрати на управління колійним господарством. Реформування системи управління сприятиме покращенню фінансових результатів, якості управління та комерціалізації. ЄБРР надає кредит (під державну гарантію) на суму 51.6 мільйона дол. США на термін 15 років. Загальна вартість проекту становить 110.9 мільйона дол. США.

Відновлення автомагістралі М06

ЄБРР надав кредит на суму 75 мільйонів Євро для відновлення ключових ділянок шляху М06 між столицею – Києвом – та західним кордоном держави. Це перший кредит від міжнародної фінансової організації в розвиток українського дорожнього сектору. Кошти кредиту нададуть також можливість Українській державній корпорації з будівництва, ремонту та обслуговування доріг (Укравтодор) придбати вкрай необхідне обладнання для обслуговування доріг, а також покращити фінансування, планування та складання кошторису дорожнього сектору.